Bài viết

TOÀN VĂN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH & ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TRÊN ĐỊA BẢN TP PHÚ QUỐC VÀ TỈNH KIÊN GIANG